union europea

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda Re-acciona

Estamos trabajando para mejorar nuestra web.

Contacto

Teixeiro
15370 Curtis. (A Coruña)
Tlf.: 981 548 500
Fax: 981 789 798
rodinas@rodinas.com
Calo
Camiño de Texexe 4
15896 Calo. Teo. (A Coruña).
Tel: 981 789 798
Fax: 981 814 197
atcliente@rodinas.com presupuestos@rodinas.com